Konference železniční dopravní cesta 2022

Programové bloky konference:

  • Strategie rozvoje ŽDC
  • VRT a nové trendy ve správě a údržbě ŽDC
  • Koncepční řešení pro budoucnost
  • Mechanizace a diagnostika
  • Zajišťování provozuschopnosti dráhy
  • Efektivní řešení v oblasti železničního spodku
  • Příprava infrastruktury pro zvyšování rychlostí
  • Zkušenosti zhotovitelů z realizovaných staveb