Konference železniční dopravní cesta 2022

Programové bloky konference:

 • Strategie rozvoje ŽDC
 • VRT a nové trendy ve správě a údržbě ŽDC
 • Koncepční řešení pro budoucnost
 • Mechanizace a diagnostika
 • Zajišťování provozuschopnosti dráhy
 • Efektivní řešení v oblasti železničního spodku
 • Příprava infrastruktury pro zvyšování rychlostí
 • Zkušenosti zhotovitelů z realizovaných staveb

Sborník přednášek

Ke stažení ZDE

Jednotlivé přednášky jsou k dispozici také v rámci programu níže.

Program konference:

Moderátor konference: Nela Eberl Friebová, Správa železnic

Pondělí 14. listopadu 2022

11:00 – 13:00 Prezence účastníků konference

13:00 – 14:00 Oficiální zahájení

 • zástupci Ministerstva dopravy, Státního fondu dopravní infrastruktury, Správy železnic, Olomouckého kraje a statutárního města Olomouc

14:00 – 15:20 Blok 1 – Strategie rozvoje ŽDC

15:20 – 15:35 Přestávka

15:35 – 16:55 Blok 2 – VRT a nové trendy ve správě a údržbě ŽDC

 • Zabezpečovací zařízení pro železniční budoucnost, Karel Višnovský, závod Technika, AŽD Praha s.r.o. PDF přednáška na konferenci
 • Postup přípravy výstavby vysokorychlostních tratí v ČR, Martin Švehlík, Stavební správa vysokorychlostních tratí, Správa železnic, Praha PDF přednáška na konferenci
 • Nové trendy v diagnostice, dohledací činnosti a údržbě ŽDC, Radek Trejtnar, Generální ředitelství, Správa železnic, Praha PDF přednáška na konferenci
 • Možnosti systémových změn při zajišťování údržby ŽDC, Bohuslav Stečínský, Generální ředitelství, Správa železnic, Praha PDF přednáška na konferenci

16:55– 17:15 Přestávka

17:15 – 18:00 Blok 3 – Koncepční řešení pro budoucnost

 • Úlohy železniční geodézie v zajišťování provozuschopnosti a digitalizaci infrastruktury, Libor Vavrečka, Správa železniční geodézie, Správa železnic, Praha PDF přednáška na konferenci
 • Implementace systému ERTMS/ETCS na české železniční infrastruktuře, Martin Krupička, Generální ředitelství, Správa železnic, Praha PDF přednáška na konferenci
 • Energetika na železnici, Jaromír Hrubý, Generální ředitelství, Správa železnic, Praha PDF přednáška na konferenci
 • Diskuse a závěr prvního dne konference

Úterý 15. listopadu 2022

8:30 – 9:45 Blok 4 – Mechanizace a diagnostika

9:45 – 10:00 Přestávka

10:00 – 11:15 Blok 5 – Zajišťování provozuschopnosti dráhy

11:15 – 11:30 Přestávka

11:30 – 13:30 Blok 6 – Zkušenosti a plány zahraničních partnerů

13:30 – 15:00 Polední přestávka – oběd

15:00 – 18:00 Výstava mechanizace a diagnostických vozidel

19:30 – 00:30 Společenský večer

Středa 16. listopadu 2022

8:30 – 9:50 Blok 7 – Efektivní řešení v oblasti železničního spodku

9:50 – 10:10 Přestávka

10:10 – 11:30 Blok 8- Příprava infrastruktury pro zvyšování rychlostí

11:30 – 12:00 Diskuse a závěr konference

Od 12:00 Možnost individuální prohlídky strojového čištění výhybky č. 23 v žst. Olomouc hl. n.